A Baranta Fokozatai

A fokozatok a Baranta felnőtt rendszerében a régi pusztai tízes harci rendszerek elvét követik, míg a Csíkóbaranta esetében négy fokozat készíti fel a gyermekeket az ifjak közösségéhez való csatlakozásra. E melkedő rendben mutatják meg, hogy az adott barantázó milyen mértékben birtokolja az elődei által reá hagyományozott harci örökséget, valamint, hogy milyen mértékben képes ezt alkalmazni és fejleszteni.

Az emelkedő tízes rendszerhez a népi állatmegfigyelések harci értékeit társító régi magyar, magyar tájnyelvi és kun állatmegnevezések tartoznak.

A vizsgázott jogosult öltözetén, veretes övén megjelölni a teljesített fokozat szimbólumát, rovásjeleit. A fokozatok odaítélése során a vizsgabizottság azt a tényt jelzi, hogy az elvárt testi-, lelki-, erkölcsi képességek, készségek és tartalmak magasabb szintre emelkedtek /közeledve a harcos szintjéhez/.

A személyiségfejlődés egyes állomásai új és új kihívásokattartalmaznak. A Barantában az egyes állatnevek (a hivatalos megnevezés vastagbetűvel) a harci, szellemi képességek egy-egy szintjét jelölik az alábbi táblázatok szerint.

Gyermek fokozatok

Csikó1 Kiscsikó Még nehezen szakad el a szülőktől.
Csikó2 Fakó Szertelen.
Csikó3 Pej Nem szabad túl sokat nyesni róla.
Csikó4 Deres Találja meg az utat a nagyobbakhoz.

 

Felnőtt fokozatok

Fokozat hagyományos neve A fokozat mai jelentése Ismert veszélyforrások
Bodur Törpe, apró állat: az önvédelem felvállalása. Túlértelmezi az önvédelem szerepét és az út megkezdését.
Borsuk Borz: a teljes odaadással küzdés Nem képes a másokkal való együttműködésre.
Burk Farkas: az együttműködés képessége. Sokszor úgy gondolja, hogy a csoport, a közösség a saját hiáinak a rejtekhelye. Nem állja a szavát.
Rüs Hiúz: óvatosság és kiszámíthatatlanság. Vérengző, az elsajátított tudást aránytalanul alkalmazza másokkal szemben.
Bars Hópárduc: ruganyosság, test és erő optimális összhangja. Hiú.
Csanád Tompa orrú ló: a természet és harcos összhangja. Sokat dolgozik. Rendszeresen olyan terhet is visz, amit nem biztos, hogy kellene.
Arslan Oroszlán: a magabiztosság és nyugalom. Lustaságra való hajlam.
Kaplony Tigris: a harc időpontjának és módjának helyes megválasztása. Magányos
Belénd Bölény: az ősi, ösztönös erők tudatos hasznosítása. Az emberi szellem utolsó harca önmaga ellen. Van aki nem képes önmaga valóságával szembesülni.
Tepremez Rendíthetetlen: a népet jelképező tökéletesedő harcos, a képességek teljessége nem más, mint az ember teljessége.  

 

 

in Baranta
on 23 február 2015
Találatok: 2029