Buda Baranta története

1. Csapat megalakításának körülményei:

2008 őszén a Zrínyi Miklós Baranta Egyesület áttette edzéseinek helyszínét a XIII. kerületi Jász utcából a II. kerületi Szent Angéla iskolába. Az iskola rendelkezett elég hellyel, ami lehetővé tette egy gyerek edzés indítását 4 évestől tizenéves korig.

Az első foglalkozásokat Benis Miklós és Jahnov Janka tartotta. A létszám szerény 6-8 állandó résztvevő gyermek volt, ami többnyire megmaradt a későbbiek során is. Ekkor még csak heti egy alkalommal volt keddenként fél hatos kezdettel.

2. Főbb események a csapat történetében:

2009 tavaszán segítőként csatlakozott a csapathoz Kovács Tamás és Seres Dávid. Benis Miklós a MSz-ben végzett feladatai miatt egyre kevesebbet vett részt a csapat munkájában. Jahnov Janka még fél évig vezette a csapatot, majd szülési szabadságot vett ki.

Még ebben az időszakban csatlakozott a csapathoz Nagy Zoltán József („Púder” ) és családja. A gyerekek barantázni jöttek, édesapjuk heti 30 perc néptáncot oktatott, együttműködésünk 1 évig tartott.

Ezek után Kovács Tamás és Seres Dávid közösen vitték a csapatot heti 1 alkalommal a szokásos kedd délutáni időpontban. A Zrínyi áttette az edzéseit és székhelyét a rákospalotai baranta központba. A szülők ragaszkodtak a meglévő helyszínhez, a gyerekcsapat munkája továbbra is az iskolában zajlott. Ekkor még mindig Zrínyi néven futott a csapat. 

Alakult azonban a baranta központban egy új Zrínyi gyerekcsapat, ami a későbbiek során zavart okozott a névhasználatban. 2010-ben úgy döntöttünk, hogy felvesszük a Buda Baranta nevet, és a keddenkénti foglalkozásokat kiegészítjük egy hétfő esti időponttal is.

A Szent Angéla iskolában sikerült megnyerni magunknak Czakó Bencét, aki a helyi tanerő része, mint tornatanár és íjászoktató. Ő két hetetente 1 alkalommal 40-60 perces íjászoktatást tart a gyerekeknek.

2011-ben Kovács Tamás kilépett a csapatból, miután nyílvánvalóvá vált, hogy otthoni feladatait, munkáját és a pilisvörösvári baranta csapat vezetését is csak nagy áldozatok árán tudja érdemben elvégezni.

3.  Új foglalkozásvezető

Kovács Tamás távozása után Seres Dávid tartott fogalkozásokat Czakó Bence segítségével. Bence állása megszűnt az iskolában, így egyre kevésbé tudott részt venni a munkában. Általánossá vált, hogy 1 foglalkozásvezető tartotta a foglalkozásokat, melyek színvonalát így nem tudtuk biztosítani. Ennek egyenes következménye lett, hogy a csapat létszáma folyamatosan csökkent. A kiutat Bank Dániel csatlakozása jelentette. Benne egy ,,régi" barantást tisztelhetünk, a 2013/2014-es tanévben folyamatos munkájával és naprakész tudásával segített.

Az Országos Baranta Szövetség (OBSZ) éves taggyűlésén elvárás lett, hogy minden csapatban legyen legalább egy olyan foglalkozásvezető, aki elvégezte az OBSZ foglalkozásvezető képzését és rendelkezik érvényes legalább 3. szintű fokozatvizsgával.  E képzés révén garantálható a csapatban folyó munka színvonala, a foglalkozásvezetők tudásának folyamatos frissen tartása, az ismeretek korszerű módszerekkel történő átadása. A jelenlegi foglalkozásvezetők elkezdték a képzést, a 3.fokozatvizsgát megszerezték.

4. Csapategyesítés

A 2014/2015-ös tanév előtt Botos Zoltán, aki a Máriarmete gyerek és a Királyi Sólymok felnőtt csapat vezetőjeként hasonló problémákkal szembesült, mint mi, javasolta a csapatok egyesítését. 2014 augusztus hónapban megtartottuk alakuló ülésünket, ahol kimondtuk, hogy az eddigi csapataink megszűnnek, és megalakuk a Királyi Sólymok Buda Baranta HMHSKE.

Elnöknek ill. csapatvezetőnek Vida Lászlót (Királyi Sólymok) választottuk, alelnök lett: Berki László (Királyi Sólymok), Botos Zoltán és Seres Dávid. Foglalkozásvezetőink lesznek Bank Dániel (Zrínyi és Buda Baranta), Botos Zoltán, Füstös Zoltán (Zrínyi) és Seres Dávid. Szeptemberben a pilisborosjenői várjátékokon harcművészeti bemutatót és gyermek foglalkoztatót tartottunk.  Az egyesítés révén két helyszínen heti három edzést tudunk tartani.

 

in Info
on 26 március 2015
Találatok: 4029